(Ne)urýchlené pozemkové úpravy

Autor: Martin Fecko | 29.5.2019 o 12:13 | Karma článku: 2,53 | Prečítané:  1208x

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s veľkou slávou nedávno oznámila spustenie projektov pozemkových úprav v 168 katastrálnych územiach  v objeme cca 45 miliónov eur ( bez DPH ). Skoro ako by sme objavili teplú vodu.

       Hurá , sláva predvolebná kampaň ako vyšitá! Áno, uznávam, je to riešenie na veľkú rozdrobenosť vlastníctva našej pôdy, keďže sme zdedili uhorské vlastnícke a dedičské právo ( t.j každý dedič má právo dediť svoj podiel). Uvedomovali si to aj naši československí politici, lebo  hneď po revolúcii v roku 1989 bol prijatý zákon č. 330 o pozemkových úpravách  v roku 1991 a ten je aj dnes v SR aktuálny! No sme na to pripravení ?     Aby to zas neboli peniaze márne vyhodené von oknom, bez dlhodobého spravodlivého efektu pre vlastníkov pozemkov! Najmä, tých vlastníkov pôdy, ktorým socializmus uprel vlastnícke právo a užívacie právo bolo nad vlastníckym. Uvedomujeme si, že ideme do historickej epochiálnej práce, ktorá doteraz nemá u nás obdobu, aby sa vlastníctvo riešilo podľa jednotného zákona v celej SR ? 

 

       Ak chceme budovať nejaký dom , tak by sa malo začať od základov! Aby po čase nepadol,  základy by mali byť osadené do pevného , konzistentného prostredia. Takže, aké to máme základy na riešenie sceľovania pozemkov a pozemkových úprav, aby nám tento dom nespadol ?    V roku 1990 sme nevedeli, ani koľko máme vlastníkov a koľko parciel na celom území SR !  Preto bol prijatý zákon v roku 1995  č. 180, ktorým sa riešil takzvaný register obnovenej evidencie práv k pozemkom (ďalej len register) na celom území SR. Jeho úlohou, jednoducho povedané, bolo nájsť vlastníkov ku všetkej pôde v danom katastrálnom území a založiť listy vlastníctva. Následne pôvodné pozemkovoknižné vložky resp. katastrálne hárky dať do archívu. Toto má byť jeden z podkladov pre následné spracovanie pozemkových úprav v danom kat. území. Pôvodne sa myslelo, že sa to stihne do 10 rokov.  Ako dnes  teda stojíme s registrami ?

 

           Čo sa týka kvantity registrov, tak z 3 559 katastrálnych území v SR je neukončených okolo 25, pričom pri väčšine správnym orgánom je  katastrálny odbor okresného úradu. Ako sa vyjadrili zástupcovia ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, tohto roku by vraj mali byť ukončené. Naozaj ?!  Konečne! No po 25 rokoch ?! Keď sa však pozrieme na kvalitu spracovaného diela a aký názor naň majú občania SR – vlastníci pozemkov,  tak mnohí to vnímajú ako krivdu. V mnohých prípadoch, Tí čo mali 5 árov, po ROEP-e majú  5 ha a naopak. Tí, čo mali 5 ha, majú 5 árov. A aké sú dôvody, prečo to tak dopadlo ?  Mnoho vlastníkov ani nevedelo čo je register, lebo nebola urobená patričná osveta  cez príslušníkov štátnych zamestnancov. Špekulanti a vychytralci pri nakladaní s pozemkami sa nájdu v každom kúte Slovenska a žiaľ pri registroch sa prejavili tiež. Zo zákona by poradným orgánom  pre geodetické firmy mala byť, nazvime ju - rada starších ( t.j. najstarší občania a pamätníci  pri identifikácii rodín a pôvodných vlastníkov - ľudí v príslušnej obci ), no ani táto pomoc nebola v mnohých obciam vôbec alebo nie úplne využitá a zrealizovaná. To spôsobilo, že v SR je cca 455 000 ha pôdy, ktoré majú nezistených vlastníkov ( známi no bez adresy ,a ich majetok spravuje Slovenský pozemkový fond).

 

       Možnosť správneho orgánu rozhodnúť o vydržaní vlastníctva k pozemkom cez zákon v tomto procese registra tiež urobilo svoje a nepridalo na dôvere ľudí v spravodlivý register v ich katastrálnom území. Konanie v registri niekedy nahrádzalo dedičské konanie !!!!!  Keď je takto “zvrzaný“ register ,(že je  chybný), môže byť spravodlivým a jediným podkladom na začatie takého vážneho úkonu ako je sceľovanie pozemkov a pozemkové úpravy ? Môžeme  stavať pravdu a spravodlivosť na krivde ? Ja tvrdím, že nie! Preto je potrebné, v predkole pred pozemkovými úpravami, opraviť register a tieto zmeny jednoznačne zakomponovať do celkového finančného rozpočtu pozemkových úprav.  Máme to takto naplánované ? Nie, nemáme !!!

 

        Ďalšia úloha, ktorá nie je zvládnutá pred pozemkovými úpravami od roku 1991, je neukončenie uplatnených reštitučných nárokov ako na pozemkových odboroch, tak aj na Slovenskom pozemkovom fonde. Pritom, či bude pozemok vydaný alebo nevydaný ( t. j. vrátené alebo nevrátené vlastníctvo oprávnenej osobe ) rozhoduje jeho umiestnenie a možnosť využitia na poľnohospodárske a lesné účely. V reštitúcii sa stále hovorí o pôvodnom pozemku, nie o náhradnom, po pozemkových úpravách! Pôjdu pozemkové úpravy do kat. území, kde sú už reštitúcie ukončené a nie je žiadny nárok ani na štátne pozemky vo vlastníctve SPF ako náhradných pozemkoch na vyrovnanie v konaniach cez SPF? Pri pozemkových úpravách sa predsa budujú aj spoločné a verejnoprospešné zariadenia, kde sa pozemky pod ne berú v prvom rade z SPF a obce. Reštituent, ktorému pozemkovým odborom (predtým pozemkovým úradom) bolo vydané rozhodnutie o priznaní náhrady za nevzdávaný pozemok ( pre zákonné prekážky) má nárok žiadať od SPF buď finančnú náhradu alebo náhradu  v pozemkoch. Ak sa rozhodne pre pozemky, tak v prvej ponuke sú to pozemky v katastrálnom území, kde sa nachádzal jeho pôvodný pozemok, ktorý nebolo možné vydať. Ak sa tu  nenájde primeraný pozemok vo vlastníctve štátu ( nie v správe ) , tak sa ponúka v susediacich katastrálnych územiach a keď sa nenájde ani tu , tak štátny pozemok v rámci celého okresu. V koľkých kat.územiach a okresoch má ešte SPF nevysporiadané náhradné pozemky pre reštituentov ? Ako príde reštituent k tomu, že zdĺhavými konaniami, či už na pozemkovom odbore alebo na SPF nebude môcť dostať adekvátny náhradný pozemok, lebo sa štátne pozemky  medzitým minuli pri pozemkových úpravách ?  A to nehovorím o nevysporiadaných náhradných pozemkoch pri konaniach v záhradkových osadách a ďalších.  

 

      Najväčší problém je, že tak často spomínané uhorské právo pri dedení u nás stále pokračuje a to aj v územiach, kde sa pozemkové úpravy už ukončili. Nakoľko život nezastavíš a ľudia umierajú, po niekoľkých rokoch bude situácia rovnaká  ako pred pozemkovými úpravami, t.j. rozdrobené vlastníctvo.  A to sú už peniaze, doteraz reálne,  vyhodené von oknom. A stav sa nemení!!! Výhovorka typu, že máme v zákone č. 180/1995 Z.z. zákaz drobenia poľn. pôdy pod 2000 m2 a u lesnej pôdy pod 5000 m2  (u pozemkových spoločenstiev pod 2000 ma2! ) neobstojí, lebo sú tam výnimky, pokiaľ dedičia nedospejú k dohode, dedí a delí sa na drobné podiely. Prečo sa doteraz, táto otázka nedala na verejnú diskusiu,že ako si to predstavujú naši občania a vlastníci pozemkov s prípadným usmernením ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, tak ako je to v iných členských krajinách  EÚ ? Inšpirácií je podľa mňa dosť. Je len potrebná vôľa chcieť riešiť túto otázku  a predostrieť ju  slovenskému národu. Predsa sa jedná o vlastníctvo našich občanov, či nie ?! Koho záujmy sa hája ?

 

       Nespokojní agropodnikatelia znova prichádzajú do Bratislavy, aj s petíciou so 45 000 podpismi a žiadajú odstúpenie ministerky, pani Matečnej, keďže ich doteraz prednesené požiadavky nerieši. Medzi nich patria aj urýchlené pozemkové úpravy.      Okrem toho požadujú, aby sa vytvoril nezávislý orgán, ktorý by jednoznačne rozhodoval o práve na užívanie pozemkov pri dvojitých žiadostiach o priame poľnohospodárske platby na plochu. Nie je predsa mysliteľné, aby sa s touto otázkou obracali na súdy, ktorých lehoty na vybavenie sa počítajú v rokoch a ich rozhodnutia sú často nejednoznačné!!!  Prečo sa  takáto kompetencia nedá rezortným pracovníkom štátnej správy, napríklad na úseku pozemkovom ? Vari, súčasný stav niekomu konkrétnemu vyhovuje, alebo v čom je teda problém ? 
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Vyrokovala pre Slovensko dodatočné vakcíny Pfizer: Sputnik nie je v Únii tabu

Ľubica Karvašová radí premiérovi o európskej politike.

Je najlepšia a máme jej najmenej. Tisíce kusov Moderny darujeme Čechom

Išlo o technický výber, vraví Eliášová, prečo darujeme práve Modernu.


Už ste čítali?