Futbalisti plačú, nový prešovský Tatran možno nebude

Autor: Martin Fecko | 30.10.2017 o 15:41 | Karma článku: 4,44 | Prečítané:  1980x

Položme si otázku : Čo je zmyslom a prioritou výkonu mandátu poslanca –zástupcu občanov a to bez rozdielu či je mestský, krajský, národný alebo európsky? Jednoducho povedané byť zodpovedným hospodárom  s verejnými financiami

, ktoré sú na danej úrovni riadenia kumulované. To nie je rozhodovanie o súkromných financiách, ale o verejných t.j. občanmi vyrobenými a títo občania veria, Vám zvoleným poslancom, že  viete s nimi maximálne hospodárne nakladať. Preto Vám dali svoj hlas vo voľbách.

Človek vie o sebe povedať rečí oslavných až až , no za neho majú hovoriť hlavne jeho skutky, a v poste poslanca teda hlavne to, ako hlasuje podľa svojho svedomia a presvedčenia pri hospodárnom nakladaní s verejnými financiami. Volič by mal vedieť, ako jeho zvolený poslanec hlasuje, no chápem, že pri súčasnom rýchlom spôsobe života , kde doslova niekedy neviete, kde máte hlavu, nemôže ešte aj to kontrolovať. No podvedome verí, že jeho poslanec je vzorným hospodárom. Žiaľ, realita je niekedy iná a človek sa nevie vynačudovať, ako sa nehospodári s verejnými financiami. Neveríte ? Takýto  jeden exemplárny príklad sa stal v mestskom zastupiteľstve v Prešove 11.10.2017 (www.presov.sk/mestske-zastupitelstvo). O čo  išlo?

Predstavte si, že máte futbalový areál (ihrisko, šatne, tribúna), kde sa desiatky rokov hrával futbal a dokonca sa hrala celoslovenská 4. liga a vyrástli tu generácie dobrých futbalistov. Ako to už v bývalom socialistickom režime chodilo, kde užívacie právo k pozemkom bolo nad vlastníckym , nedošlo tu k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov od vlastníkov a v takomto stave to zostalo aj po roku 1989. Vlastníci pozemkov opierajúc sa o ústavné právo nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva, požiadali v 90 – tych rokoch 20. storočia príslušnú telovýchovnú jednotu (ďalej len TJ) o majetkoprávne vysporiadanie. Vedenie TJ nereagovalo a nedošlo k žiadnej dohode, t.j. ani nájomnej ani kúpnopredajnej. Vlastníci pozemkov reagovali výpoveďou z užívania TJ a žiadali odstrániť de facto čiernu stavbu z ich pozemkov. Výpoveď nebola akceptovaná zo strany TJ, a preto nasledovali súdne žaloby na Okresný a Krajský súd v Prešove, ktorý dal za pravdu vlastníkom pozemkov a prikázal TJ uhradiť príslušný nájom za užívanie cudzích pozemkov. Po niekoľkoročných súdnych ťahaniciach TJ zanikla a ihrisko prevzali vlastníci, ktorí ho sčasti aj poorali. Ihrisko aj s príslušenstvom sa stalo opusteným a za cca 10 rokov zarástlo vegetáciou.  Proste chátra. Vlastníci sa okrem TJ obrátili aj na príslušný Mestský úrad v Prešove, aby tiež riešil majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod futbalovým areálom. Žiaľ, ani tu nepochodili. Odpovede boli vyhýbavé a samozrejme že všetky skonštatovali, že pre nedostatok finančných prostriedkov Mesto Prešov nemôže vysporiadať tento futbalový areál. Takže aj tu bola a je cesta zarúbaná. Je potrebné podotknúť, že v územnom pláne Mesta Prešov je tento areál stále braný ako územie pre športové využitie.   

Športový areál v tejto miestnej časti, ktorá sa volá Nižná Šebastová, chýba ako soľ. Športové využitie je tu vo sfére minimožností  resp. sci-fi. Čo by mali urobiť mestskí poslanci,  na ktorých pleciach, tento problém je,  aby ho vyriešili? Mám za to, že ak majú svedomie, zdravý gazdovský rozum a zodpovednosť za zverené verejné financie, ako sa použijú (ak nejaké sú), tak v prvom rade, aby za minimalizovali finančné náklady, že by mali  sfunkčniť tento športový areál. Čo to znamená v reálnom živote mestskí páni poslanci a panie poslankyne? No predsa vstúpiť znova do jednania s vlastníkmi pozemkov a dojednať čo najvýhodnejšie finančné podmienky, aby sa areál sprevádzkoval!  Či vari nie? Čo chcete viac? Veď ihrisko je už postavené, len sa dojednať s vlastníkmi. Následne  pokosiť, natrieť a sčasti opraviť plot a môžete ho športovo využívať. Ak si to porovnáte s výstavbou nového športového areálu, ako sa obrazne hovorí, na zelenej lúke, to sa finančne, čo sa týka výhodnosti,  porovnať podľa mňa ani nedá!!!  Tu ( na zelenej lúke )  predsa okrem nákupu pozemkov musíte následne zabezpečiť  výstavbu celého športového areálu. Musí sa v prvom rade riešiť prístup k areálu, dotiahnutie a riešenie sietí - elektrinu, vodu, kanalizáciu príp. plyn.  Či vari nie, zástupcovia občanov ???

Ako ste poriešili tento problém na zasadnutí mestského zastupiteľstva v stredu dňa 11.10.2017?  Kam ste podľa Vášho najlepšieho svedomia a vedomia čo najhospodárnejšie nasmerovali verejné financie? 16 poslancov mestského zastupiteľstva a to menovite: Janette Langová, Daniela Mrouahová, Miroslav Benko, Rudolf Dupkala, Juraj Hudáč, Mikuláš Komanický, Martin Lipka, Martin Matejka, René Pucher, Štefánia Andraščíková, Ján Ahlers, Peter Cvengroš, Katarína Ďurčanská, Martin Ďurišin, Jaroslava Kutajová a Štefan Szidor odsúhlasili nákup pozemku v katastrálnom území Nižná Šebastová od vlastníka v celosti, Mareka Jaša, vo výmere 2,9583 ha. Pozemok je evidovaný v kultúre orná pôda a v aktuálnom územnom pláne mesta Prešov je určený na športové využitie. Viete spoluobčania v akej cene bol odsúhlasený nákup?  V cene 24,24 eur/m2 t.j. celková suma za 723 217 eur !!!  Trištvrte milióna eur !!!  Spoluobčania, viete si  predstaviť, čo je to za obnos? Čo za tým bolo, vážení poslanci???  A čo sa to vlastne kúpilo pre mesto Prešov, aká nehnuteľnosť?  Tvrdím, že mačka vo vreci, a k tomu aj bez znalostí skutkového stavu nehnuteľnosti. Proste peniaze vhodené do studne. V čom je problém ?  V tomto :

  • pozemok sa nachádza sčasti na rovine, v nive riečky Sekčov, v záplavovom území a je súčasťou suchého poldra v prípade záplav. A môžem otvorene povedať z vlastných skúseností z tohto územia, ktoré navštevujem už 50 rokov, že raz za 10 – 15  rokov je časť tohto pozemku pod vodou keď dôjde k vybreženiu riečky Sekčov. Tento polder nebol navrhnutý odborníkmi od zeleného stola, ale z reálneho života a správania sa riečky Sekčov a polder tam má reálne opodstatnenie,
  • na pozemok je komplikovaný prístup, ktorý nie je vôbec vybudovaný a na jeho sprístupnenie budú nevyhnutné ďalšie finančné náklady (výkup pozemkov a výstavba cesty) a pre niektoré dopravné prostriedky je táto lokalita neprístupná,
  • ihrisko nie je vôbec vybudované a v súčasnosti je to pozemok obrábaný ako orná pôda (v osevnom postupe hlavne repka, pšenica, slnečnica  a kukurica) cca 100 m od dvoch sa tu nachádzajúcich čističiek odpadových vôd,   
  • chýbajú všetky siete pri pozemku.

Ak tu chceme mať športový areál, koľko financií ešte bude potrebných na splnenie a realizáciu  pôvodného zámeru? Tvrdím minimálne milión eúr!   

Vyššie uvedení zástupcovia občanov mesta Prešov, takto si predstavujete hospodárne nakladanie s verejnými financiami? Pýtali ste sa vlastníkov pozemkov v pôvodnom športovom areáli – na futbalovom ihrisku, v akej cene by  boli ochotní predať  pozemky? Nie, nepýtali!  Podľa mojich vedomostí, by to bolo cca za polovičnú cenu (zo sumy 723 217 eur), akú ste odsúhlasili p. Jašovi a pritom nižnošebešťania po kúpe jeho pozemku nebudú mať športovisko ale ornú pôdu!!! Proste, do neba volajúce, neskutočne nehospodárne nakladanie s verejnými financiami. Možno aj ukážkový negatívny príklad do školských učebníc, ako sa nemá nakladať s verejnými financiami pri výkone mandátu poslanca. Občania, urobte si názor sami. Ako Vás, časť vašich zástupcov zastupuje a nakladá s vašimi financiami.

A naviac, predstavte si,  že polovica z vyššie uvedených mestských poslancov ide kandidovať vo voľbách do VÚC Prešovského kraja, ktoré budú 4.11.2017 za poslancov . O koho ide : Miroslav Benko (SMER – SD), Rudolf Dupkala (nezávislý), Juraj Hudáč (SMER – SD), Martin Lipka (SNS), Ján Ahlers (nezávislý), Peter Cvengroš ( nezávislý), Martin Ďurišin (nezávislý) a Štefan Szidor (MOST-HÍD). To sú Tí naši „najhospodárnejší“ gazdovia s verejnými prostriedkami! Už teraz ma mrazí, ako budú podľa stredajšieho hlasovania, hospodáriť s verejnými financiami na VÚC, ak tam budú zvolení!  A koľko takých hlasovaní už zažili , ovplyvnili a pri tichosti prešli a občania sa o tom možno ani nedozvedeli ? No proste paráda, to sa gazduje že ???  Myslíte si, páni poslanci a poslankyne, že takto by ste sa správali aj ku peniazom, ktoré by boli Vaše ? Ja si myslím, že nie, lebo by sa to týkalo priamo Vášho vrecka a bojím sa, že neviete zameniť pri výkone mandátu svoje JA za MY!  Zastupujete predsa občanov, nie seba, prepánajána!!!

Prečo ste nereagovali na výzvu primátorky a ostatných kolegov, aby sa znova zmenil územný plán, ak  cíti príslušný vlastník pozemku (pán Jaš) takú veľkú krivdu spôsobenú konaním mesta? Prečo ste návrh zmluvy nestiahli z rokovania? Prečo nedáte šancu aj ďalším občanom, čo čakajú na majetkoprávne finančné vysporiadanie s mestom už niekoľko rokov, ako bolo spomínané aj na tomto rokovaní mestského zastupiteľstva?  Prečo nehospodárne nakladáte s verejnými financiami pri výkone mandátu poslanca? Prečo, prečo, prečo???                            

 Svedomie Vám  nehovorí nič ? 

Čo ste vlastne týmto, „hospodárnym počinom podľa Vášho svedomia a presvedčenia“   pre občanov miestnej časti, dosiahli? Kedy budú môcť občania v Nižnej Šebastovej športovať na tomto ihrisku? 

Poslanci za miestnu časť Nižná Šebastová ( Martin Lipka, Peter Cvengroš, Marta Kollárová, Rastislav Mochnacký ), ako riešite tento problém??? Je to na desaťročia či storočie??? Má nejakú šancu šport v Nižnej Šebastovej???

Či vari mesto Prešov má toľko financií, že nevie čo s nimi má robiť??? Podľa slov primátorky, nie je finančné krytie ani na to, čo ste schválili!  Proste absurdné!!! Primátorka, podľa mojich vedomostí, odsúhlasenie tohto prevodu nepodpísala a nechce podpísať! Na prelomenie tohto veta bude potrebné aby zahlasovalo 3/5 poslancov mestského zastupiteľstva.

Pozrite si video zo mestského zastupiteľstva:  TU

A takýchto gazdov s verejnými financiami  ja osobne nepotrebujem. A nepotrebujem, aby ma zastupovali v mestskom a ani v krajskom zastupiteľstve. A čo Vy na to, spoluobčania – voliči, nižnošebešťania?    

S úctou k hodnotám vytvorenými našimi predkami

                                                        

                                       Ing. Martin Fecko, poslanec NR SR a obyvateľ Prešova-Nižnej Šebastovej

                                                          

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Posledná kapitola

Sľubovali milióny. Legendárnu značku potápajú čudní majitelia

Minerálka Slatina zmizla z trhu.

Píše Tomáš Drucker

Čo premiér pokazil, minister financií neopraví

Matovič si na rodičov a deti spomenul, až keď jeho preferencie prerazili dno.


Už ste čítali?